Woensdag 29 juni blijft de kudde in de kooi……..

Woensdag 29 juni blijft de kudde in de kooi. Tijdens het schaapscheerdersfeest zijn een veertigtal schapen op de ambachtelijke manier met de hand geschoren, de rest van de kudde wordt woensdag met een scheermachine in de kooi geschoren.

U zult begrijpen dat de kudde deze dag dus niet naar de hei gaat om te grazen, maar extra hooi gevoerd krijgt in de kooi.