Vacature herder

Om ons flexibel inzetbare team van herders en vrijwilligers te versterken zijn wij op zoek naar een herder.

Werkzaamheden

 • De zorg voor de kudde, het hoeden van de schaapskudde op het Molenveld nabij Exloo.
 • Al wat nodig rondom de kudde, kooi, nachtweide en begrazingsgebied.
 • Is bereid te woord staan van de vele geïnteresseerde gasten bij kooi en op de heide.
 • De herder dient te beschikken over een geschikte hond dan wel een team van honden.

Werktijden

 • De werktijden worden in onderling overleg met bestuur en medewerkers vast gesteld.
 • Aantal dagen in overleg, mogelijkheid tot een tijdelijk/vast dienstverband.\
 • Voor het verzorgen van de schapen is gene bereid om te gaan wonen in omgeving Exloo van belang.
 • Seizoenen afhankelijke werktijden

Salariëring

 • Beloning volgens CAO landbouw.

De kudde

De kudde van Exloo begraast een oppervlakte van 200 ha aan heide en bos en schraal grasland. Er wordt zoveel mogelijk dagelijks naar het begrazingsgebied gelopen en ’avonds wordt de kudde weer naar het dorp gebracht. Mocht dit niet lukken dan wordt de kudde gehuisvest in de nachtweide die voorzien is van een wolven werend raster, of in de schaapskooi in het dorp en passend bijgevoerd.

De zeer gedisciplineerde kudde, bestaat op dit moment uit een 250 dieren, die zich gemakkelijk laat hoeden en leiden naar en door het dorp.Het schema van het lopen wordt opgesteld in samenspraak met de vrijwilligers van de hotspot in het schapen informatiecentrum (zie Unesco Geopark).

Stichting Schaapskudde Exloo (Anbi)

 • Werkgever is de Stichting Schaapskudde Exloo,
 • welke gefinancierd wordt door provincie Drenthe en gemeente Borger Odoorn.
 • Begraasd wordt er volgens begrazingsplan opgesteld door SBB.

Stichting Vrienden Schaapskudde Exloo (Anbi)

De kudde kent een grote vriendenschare en vrijwilligers

Unesco Geopark de Hondsrug

Kudde en Schapen InformatieCentrum, bemenst door vrijwilligers, zijn hotspot van de expeditie poort “Boeren op de Hondsrug” van het Geopark de Hondsrug, de Noabershof in Emmen

Inlichtingen

Meerdere informatie te krijgen via aj.huisman@hotmail.com

Reageren

U kunt u reactie sturen aan het bestuur van de Stichting Schaapskudde Exloo Spoorstraat 5 9527 TA Bronneger . Of per mail harkobraam@gmail.com

Download deze vacture