ANBI gegevens

Zowel de stichting Schaapskudde Exloo als de stichting Vrienden Schaapskudde Exloo hebben een officiële ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking aftrekken van de Belastingdienst.

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.