Kudde staat in winterbegrazing

Onze dames (en 2 heren) staan in aparte groepen in de winterbegrazing op weides in en om Exloo. Regelmatig worden ze naar een nieuw stukje weide gebracht om daar weer een nieuw stuk land te begrazen. De dames én de boeren blij…………….

Onlangs bracht herder Elzo de groep zwangere dames naar de Belevingstuin naast het voetbalveld in het dorp en de hoofdkudde weer een weiland verder aan de Oude Dijk.