Financiële bijdrage van Dinamo Fonds

Wij ontvingen een zeer mooie financiële bijdrage van het Dinamo Fonds voor het instandhouden van onze zeldzame Drentse Heideschapen, actief natuurbeheer, de instandhouding van het cultuurlandschap en biodiversiteit in Nederland. Wij mogen de bijdrage aanwenden voor de gemaakte kosten voor het welzijn van onze schaapskudde, waaronder dierenartskosten, medicijnen, voer en wolvenwerende materialen.

Het Dinamo Fonds vindt het belangrijk dat de heideschapen ondersteund worden en kennen de subisidie toe voor het welzijn van zeldzame heideschapen die door hun begrazing de stikstofschade in bijzondere natuur -en heidegebieden bestrijden en de biodiversiteit versterken.

Zie ook:
Dinamo Fonds
RTV Drenhte