Donatie van het Dinamo Fonds.

Wij ontvingen weer een zeer mooie financiële bijdrage van het Dinamo Fonds voor het instandhouden van onze zeldzame Drentse Heideschapen, actief natuurbeheer, de instandhouding van het cultuurlandschap en biodiversiteit in Nederland. Wij mogen de bijdrage aanwenden voor de gemaakte kosten voor het welzijn van onze schaapskudde, waaronder dierenartskosten, medicijnen, voer en wolvenwerende materialen.

“Wij steunen wederom het welzijn van uw kudde zeldzame heideschapen van harte omdat u met de kudde bijdraagt aan de instandhouding van een bijzonder schapenras en aan het behoud en de versterking van de biodiversiteit in de begraasde natuur -en heidegebieden”, aldus de woordvoerder van het bestuur van het Dinamo Fonds.

Het Dinamo Fonds vindt het belangrijk dat de heideschapen ondersteund worden en kennen de subisidie toe voor het welzijn van zeldzame heideschapen die door hun begrazing de stikstofschade in bijzondere natuur -en heidegebieden bestrijden en de biodiversiteit versterken.

Meer informatie over het Dinamofonds vind je hier.
Een mooi item van RTV Drenthe vind je hier.