De provincie blijft de Drentse kuddes ondersteunen

De afgelopen jaren ondersteunde de provincie Drenthe de Drentse schaapskuddes. Daartoe gebruikte ze de zogenaamde ILG-gelden. De provincie continueerde daarmee de vroegere rijkssubsidie regeling.

De rijksoverheid draaide de subsidiekraan voor natuurbeheer dit jaar behoorlijk dicht met als gevolg dat stopzetting van de subsidieverlening aan de schaapskuddes dreigde. Provinciale Staten van Drenthe heeft besloten de subsidieverlening voor 2013 en latere jaren voort te zetten

De Drentse kuddes zijn uiteraard zeer ingenomen met dit besluit.